Skip to main content

Mystery Shopping del comerç de Maó

26 Juny 2023
Ajuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó, en el marc del programa Next Generation sobre comerç en zones turístiques que va obtenir, està impulant tot un seguit de mesures relatives a la millora de la competitivitat del sector comercial.

Algunes de les accions que platenja el projecte, passa per impulsar la transformació digital dels comerços i dels punts de venda del mercat de la ciutat, el mercat de Sa Plaça. És en aquest marc de treball que sorgeix el programa Mystery Shopping del comerç de Maó. El treball pretén fer un reconeixement de la visibilitat digital així com del funcionament dels mitjans digital de cadascun dels comerços participant del projecte. Així, per mitjà de l’anàlisi de totes les eines digitals que un punt de venda pot oferir a la seva clientela, el projecte pretén analitzar com és el grau de maduresa i presència dels comerços i punts de venda de Maó.

L’anàlisi permetrà desenvolupar un seguit de recomanacions per a cada punt de venda participant i permetrà que aquests negocis actuin com a bona pràctica per als comerços de la resta de la ciutat.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en l'acompanyament del comerç de proximitat per impulsar-ne la seva competitivitat i millorar la seva capacitat d'adaptació per tal de satisfer les necessitats d'una clientela en constant evolució.