Skip to main content

Dinamització del comerç

Creiem que el comerç urbà és un element clau en la diferenciació i la competitivitat dels espais urbans al mateix temps que és un factor que contribueix a la cohesió social i el desenvolupament econòmic del territori.

En aquest sentit ens impliquem en el disseny d’instruments de planificació i a la creació de propostes enfocades a la dinamització del comerç, els mercats i les fires a partir dels recursos i les casuístiques pròpies de cada territori.

Com ho treballem?

VISIÓ INTEGRADORA

amb la visió dels diferents agents del territori.

VISIÓ TRANSVERSAL

amb un punt de vista multidisciplinar.

Treballem amb una metodologia pròpia centrada en el que anomenem les Cinc dimensions de l’espai comercial urbà, les quals ens ajuden en la creació d’instruments que satisfacin les necessitats del teu espai comercial i tinguin en compte les característiques del comerç del teu municipi:


Les 5 dimensions de l'espai comercial urbà

01

Estructura

02

Imatge

03

Accesibilitat

04

Dinamisme

05

Governança

Reactivació i dinamització del comerç

Vull treballar en la reactivació i la dinamització del teixit comercial

  • Assessorament en la definició dels objectius a assolir
  • Pla de dinamització de l’activitat comercial urbana.
  • Pla de protecció i promoció d’establiments emblemàtics.

Diagnòstic i anàlisi del sector

Vull identificar les necessitats del meu teixit econòmic i el seu entorn i conèixer el seu estat de situació

  • Cens de l’activitat comercial urbana

  • Programes de diagnòstic i assessorament individualitzat

  • Estudis de clima i satisfacció del teixit comercial

  • Estudis d’impacte econòmic i d’hàbits de consum

Impuls de la col·laboració publicoprivada

Necessito millorar la relació i la cooperació dels diferents agents del territori

  • Creació i dinamització d’espais de debat, planificació i gestió

  • Disseny d’instruments de planificació i d’investigació comercial

DINAMITZEM JUNTS EL TEU COMERÇ

Vols parlar sobre tot el que podem fer per a dinamitzar el comerç del teu municipi ?