Skip to main content

Jornada tècnica “Nous models per a la dinamització del comerç”

26 Novembre 2018
Ajuntament de Lloret de Mar

En el context actual, la competitivitat esdevinguda en el sector i els nous hàbits pel que fa als consumidors està suposant diversos i profunds canvis. Sembla del tot necessari la creació de punts de trobada i debat que no només serveixin per a la posada en comú d’experiències concretes, sinó que també representin un punt de partida del què ha de ser el sector comercial i el conjunt de l’activitat econòmica.

Aquest és l’enfocament de la Jornada tècnica “Nous models per a la dinamització del comerç” que impulsa la Secció de Comerç de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb el suport de la nostra empresa.

La Jornada tècnica, que es realitzarà el dia 30 de novembre a Lloret de Mar, s’articula en base a dos grans eixos, com són les polítiques públiques al servei del comerç i el marc de col·laboració publicoprivada de futur, tant pel que fa al comerç, així com d’altres sectors econòmics i socials de les ciutats.

Sota la ma del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, la Jornada comptarà amb participacions curtes de representants de municipis com Olot, Platja d’Aro, Palamós, Barcelona i Granollers, que exposaran la seva experiència i el seu punt de vista pel que fa a la visió del futur del comerç i el seu rol als municipis.

En la Jornada tècnica “Nous models per a la dinamització del comerç”, també hi tindran presència representants d’associacions de comerciants que ja porten força anys treballant en el desenvolupament d’un model de comerç més transversal, que debatran sobre aspectes vinculats a la col·laboració publicoprivada.

Amb la realització d’aquest certamen, el nostre equip de treball segueix construint plataformes de debat i diàleg que ajudin a redefinir noves fórmules de dinamització i enfortiment del comerç a Catalunya.