Oriol_Cesena
A LES XARXES SOCIALS

Oriol Cesena

Llicenciat en Administració i Direcció en Empreses a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona, respectivament, i amb estudis en Direcció de màrqueting i comercialització a ESADE.
És el director  i fundador de la nostra consultora, tasca que combina amb la docència universitària a diferents universitats catalanes. En els darrers 15 anys, ha centrat bona part de la seva carrera en la investigació i docència en l’àmbit del comerç urbà, els mercats i l’activitat comercial urbana, en general. És autor de diferents llibres de comerç i mercats municipals. Ha participat com a assessor de diferents organismes públics catalans i internacionals.
És membre Fellow de l’Institut of Place Management, entitat vinculada a la Universitat de Manchester i que treballa en el desenvolupament d’estratègies per a l’impuls dels espais públics. També ha col·laborat en diferents consells assessors en administracions catalanes.

Els espais comercials urbans són un dels aspectes més importants de les ciutats i els municipis catalans. L’estructura econòmica, social i comercial del nostre país requereix que les administracions públiques i privades treballin en el desenvolupament d’estratègies comercials urbanes que contribueixin a crear una activitat comercial més forta i dinàmica.”