Skip to main content

Postgrau en Gestió d’Espais Comercials Urbans

25 Mai 2017
Universitat de Girona

La Universitat de Girona i la nostra consultora FOCALIZZA (www.focalizza.com), iniciarem, aquesta tardor, el primer postgrau en ” Gestió d’Espais Comercials Urbans”.

Es tracta d’un programa amb segell universitari. Té com a principal objectiu, la formació de professionals capacitats per gestionar i dinamitzar qualsevol espai comercial urbà.

En un entorn actual, on els nous hàbits de consum, la irrupció de la tecnologia digital, i l’elevada competitivitat, han canviat les regles de la compra i consum, hem considerat prioritària, la creació d’un postgrau tan específic com aquest.

Pel que fa al format, aquest oferirà la possibilitat de fer el curs semi presencial o bé totalment on line.

Els continguts del postgrau abarcaran les principals grans magnituds del món de la gestió comercial en espais comercials urbans. Models de gestió publico i privada, eines d’associacionisme i lideratge comercial, instruments per a la modernització els negocis, gestió dels mercats i les fires. També es tractaran les eines de dinamització i planificació comercial. A més de l’estudi urbanístic dels espais comercials urbans.

Pel que fa a la semipresencialitat, el programa tindrà una durada de 40 hores. Es combinaran amb tot un seguit d’apunts amb conceptes, casos pràctics, lectures, vídeos i exercicis d’autoavaluació.

Per aquelles persones que ho prefereixin, el podran realitzar totalment on line. En aquest cas, disposant, de tot un seguit d’apunts i recursos pedagògics que els permetran seguir el programa amb el suport d’un tutor on line.

La direcció del programa anirà a càrrec del nostre director, el sr. Oriol Cesena, qui dirigirà, coordinarà i formarà part d’un equip docent que estarà format per professionals del mateix sector públic i que compartiran, amb l’alumnat, les experiències del seu dia a dia.

Per a més informació sobre el postgrau, podeu accedir al següent link:

http://fundacioudg.org/curs-de-postgrau-en-gestio-comercial-i-de-marqueting-en-espais-comercials-urbans-semipresencial.html