Skip to main content

Pla de viabilitat de l'APEU de l'Estartit

16 Juny 2023
Club Nàutic de l'Estartit

L’Estartit, a través de la seva entitat gestora del comerç, ens ha encarregat un estudi per a la implementació d'una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al nucli costaner.

Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova per a la implementació d'aquest projecte al municipi, per mitjà del desenvolupament de les següents fases de treball: 

  • Realització inicial del cens comercial i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU a l’Estartit.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d'elaborar un pla d'acció transversal, participatiu i consensuat amb els diferents agents de l'Estartit.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Àrea de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsen la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.