Skip to main content

Pla per a la transformació digital del mercat de Sa Plaça a Maó

26 Juliol 2023
Mercat de Sa Plaça

El Mercat de Sa Plaça de Maó és un referent comercial, econòmic i social de la ciutat menorquina. La seva privilegiada ubicació, el seu entorn, així com l’oferta comercial l’erigeixen com un referent del municipi capaç d’atraure tant a la ciutadania com a persones visitants. 

Tanmateix, i amb la mirada posada en el seu futur i en la millora competitiva dels seus operadors, la direcció del propi mercat ens ha encarregat la realització d’un pla per a l’impuls i la transformació digital del mercat. En aquest sentit, i al llarg dels propers 6 mesos, el nostre equip, portarà  a terme tot un seguit d’actuacions que pretenen el reconeixement, la formació i la promoció digital del mercat.

Les actuacions previstes abarquen un ampli ventall de subjectes relatius a diferents àmbits de treball, la suma dels quals, permetrà aquesta transformació digital i competitiva del mercat.

  • En primer lloc, es realitzarà una anàlisi dels hàbits de compra de la clientela així com un estudi del grau de maduresa digital dels operadors del mercat. Aquestes dues tasques permetran obtenir una radiografia clara de l’estat de situació així com determinar les mesures més òptimes que caldrà impulsar a curt i mig termini.
  • En segon lloc, el projecte inclourà, també, eines relatives a la formació i la competitivitat dels operadors. Es dissenyarà, en aquest sentit, tot un seguit de tallers formatius específics ajustats a les necessitats detectades als diversos punts de venda del mercat.
  • Finalment, i en tercer lloc, el projecte inclourà tot un seguit de campanyes de comunicació del propi mercat en les que el fet digital serà protagonista.

El conjunt de totes aquestes actuacions permetran la dinamització comercial i digital del mercat, la millora de les competències dels seus operadors i l’adaptació a nous reptes i noves oportunitats en adaptar-se a les persones consumidores actuals i del futur proper.

Amb aquesta nova acció, el nostre equip segueix treballant de la ma dels mercats cercant l’excel·lència d’aquests així com la seva transformació a les noves tendències i formes de compra.