Skip to main content

Pla estratègic per la dinamització del comerç de Glòries

06 Desembre 2017
Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ens ha encarregat el pla estratègic per a la dinamització comercial i econòmica del barri de Glòries. Amb la finalitat de promoure una major capacitat competitiva del comerç del barri, el projecte pretén ser el motor vehiculador de les diferents polítiques necessàries per impulsar el comerç de la zona. Al mateix temps, el treball pretén crear un diàleg obert amb els diferents agents comercials, culturals i econòmics de les Glòries a efectes de promoure un espai urbà amb un elevat atractiu comercial i turístic.

Pel que fa al contingut del treball, aquest s’estructura en les tres fases següents:

  • En primer lloc, la realització d’una part d’anàlisi del sector comercial i dels diferents elements propis del comerç del barri com en són l’oferta comercial, l’activitat econòmica, cultural i turística, la imatge dels comerços, la definició i delimitació de l’espai comercial urbà, la presència de serveis dins d’aquest espai urbà,…
  • La segona fase descansa en la validació amb el comerç, de manera que es pugui acabar redactant un pla d’acció comercial. Un pla d’acció que permeti conèixer la visió actual dels comerciants del barri i el seu punt de vista sobre la dinamització del barri de Glòries.
  • La tercera i darrera part estarà configurada per un pla de treball que defineixi les línies de treball necessàries per a l’estructuració i professionalització del sector.

El projecte tindrà una durada aproximada de 5 mesos, en els que es portaran a terme les fases anteriorment descrites.  Pel que fa referència a l’execució del treball, aquest anirà a càrrec del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, qui s’encarregarà de la direcció i gestió del projecte.

Amb aquest treball, la nostra empresa, segueix aprofundint en nous projectes dirigits a promoure el comerç en un sentit ampli. Un comerç que requereix, per a la seva projecció, aprofundir en la professionalització el sector, la cerca de sinergies econòmiques amb d’altres sectors, així com en la cerca de nous reptes que el vinculin a la societat canviant d’avui en dia.