Skip to main content

Pla de dinamització comercial i turístic de Llagostera

28 Novembre 2019
Ajuntament de Llagostera

L’Ajuntament de Llagostera ens ha encarregat l’elaboració del Pla de dinamització comercial i turístic del municipi.

Amb més de 8.000 habitants, Llagostera és un municipi amb tot un seguit de recursos comercials i turístics que li atorguen un elevat potencial econòmic. La presència d’establiments d’interès turístic, un producte local amb tradició i de reconeixement al municipi, establiments comercials tradicionals i d’altres que actuen com a outlets, i les Vies Verdes, les quals passen pel mateix municipi, són alguns dels recursos que fan pensar en Llagostera com un municipi amb un elevat atractiu.

És en aquest marc, en el que descansa en nostre treball. Un projecte que té per objectiu la redacció de tot un seguit d’eixos i programes d’actuació que promoguin la vida comercial i turística a Llagostera.

Pel que fa a la metodologia del treball, aquesta cerca el treball qualitatiu i quantitatiu així com de participació dels principals agents econòmics i socials vinculats, no només a aquests sectors, sinó també a tota la població de Llagostera, en general.

En aquest sentit, el treball ha incorporat tot un seguit d’entrevistes a representants del sector públic així com del sector comercial i de la restauració, etc,…

La realització de diferents reunions grupals per tal de validar els objectius i les propostes del treball, també han estat objecte del projecte de dinamització.

Al mateix temps, el projecte inclou una àmplia anàlisi dels hàbits de compra, no només de la població local sinó també de la població visitant. D’aquesta manera, el treball permet definir el grau d’atracció turística actual de Llagostera, i definir-ne possibles mesures de millora en els propers anys, els quals han de permetre un millor escenari de treball i de dinamització comercial conjunta a la població.

El treball té una durada aproximada d’uns 5 mesos en els quals s’ha anat recopilant i analitzant les diferents part dels treball esmentades.