Skip to main content

Pla de dinamització comercial a Parets del Vallès

29 Març 2017
Ajuntament de Parets del Vallés

Per tal d’incentivar el desenvolupament del comerç urbà, l’Ajuntament de Parets del Vallès, ens va encarregar un pla de dinamització comercial del municipi. Així mateix, es va presentar la necessitat de crear actuacions que permetin projectar l’economia comercial del nucli i millorar-ne l’atractiu.

Els trets principals del projecte, perseguint els objectius del pla de dinamització comercial del municipi, van ser els següents:

  • Establir un procés participatiu entre els comerços. En concret, es va tractar de promoure la participació de les persones associades a les entitats de comerciants del barri o poble. Així, el treball amb l’entitat associativa del municipi ha de permetre conèixer la realitat dels comerciants, així com aquelles inquietuds o problemàtiques del dia a dia.
  • Promoure la participació comercial, com un dels sectors clau en l’economia del municipi, i de relació amb altres sectors econòmics.
  • Definir un model comercial idoni per a Parets del Vallès. El tercer dels objectius va pretendre establir un model comercial que treballi la competitivitat del sector a tots nivells.
  • Establir actuacions de millora del comerç urbà en tres àmbits clau:
    • Polítiques públiques comercials. Les polítiques públiques comercials han de permetre el bon desenvolupament del comerç del municipi. Aquestes, inclouen aspectes com el treball de l’emprenedoria, les dinàmiques associatives del municipi, el foment de la relació amb la resta d’agents econòmics, etc.
    • Actuacions de planificació de l’activitat comercial. El programa d’actuacions de planificació de l’activitat comercial tenen per objectiu la millora del comerç i els serveis del municipi amb àmbits com la formació, la comunicació, el màrqueting,…
    • Determinar un model consens entre el sector públic i el privat.

El nostre director, l’Oriol Cesena, va dirigir el projecte, a més d’encarregar-se del disseny i supervisió de les diferents fases de treball anteriorment descrites. Una vegada més, els projectes que treballem a la nostra consultora volen promoure el comerç. Mitjançant la creació de plans de dinamització del comerç urbà i l’activitat econòmica concrets.