Skip to main content

Pla de comerç de Menorca 2020-2025

08 abril 2020
Consell Insular de Menorca

El Consell Insular de Menorca ens ha encarregat la redacció d’un pla de mesures per a l’enfortiment de l’activitat comercial de l’illa.

Menorca disposa de 8 municipis en tota l’illa i amb models comercials molt diferents entre sí. A aquest fet, cal incloure-hi la forta estacionalitat de l’illa i unes característiques socioeconòmiques amb atributs molt singulars.

És en aquest marc, que la nostra empresa està portant a terme un projecte de reconeixement dels models comercials de l’illa, així com dels elements que poden incidir en la millora de la seva activitat comercial.

El projecte que se’ns ha encarregat té, així mateix, un marcat caràcter qualitatiu. Doncs, més enllà del reconeixement comercial els municipis, el projecte inclou un ampli ventall de reunions i taules de treball que pretenen que un elevat nombre d’agents econòmics i el sector es facin partícips d’aquest projecte.

Tot aquest conjunt de trobades permetrà redactar un pla amb mesures consensuades amb el sector i l’administració local. Un plantejament que haurà de permetre un impuls del consens i la col·laboració publicoprivada a l’illa menorquina.

El treball, doncs, presentarà tot un seguit de mesures que donaran lloc a propostes de consens, de millora de l’espai comercial urbà, de l’enfortiment de models associatius, de foment de les noves tecnologies, i de millora de les sinergies amb d’altres sectors econòmics i socials de l’illa.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix treballant en l’impuls de projectes participatius que tenen com a objectiu l’enfortiment d’un sector tan important en l’estructura comercial el nostre país.

Aquest projecte pretén ser presentat a finals del mes de setembre, coincidint amb la realització de les Jornades Econòmiques “Era Made in Menorca” que aquest any aniran dirigides al comerç de proximitat, i que comptarà amb la presència de professionals experts del sector.