Skip to main content

Organització de les jornades “Mesures per a l’enfortiment del comerç de Palma de Mallorca”

08 Novembre 2020
Ajuntament de Palma de Mallorca

L'Ajuntament de Palma de Mallorca, va impulsar la Jornada Tècnica de Comerç a Palma. L'esdeveniment, que es va celebrar els dies 24 i 26 de novembre a la seu de Palma Activa.
La Jornada, que va dur el nom de "Mesures per a l'enfortiment del comerç de proximitat" va tractar, des d'una visió molt àmplia i transversal, diferents mesures i models comercials en relació amb l'enfocament que cal donar al comerç en el conjunt de les ciutats.
Sota la mà del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, la Jornada va comptar amb participacions de professionals experts en gestió i estratègies de millora d'espais comercials urbans tant en l'àmbit nacional com internacional. En aquests, s'hi van comprendre ciutats com Barcelona, València, Vitòria i Palma, així com d'altres ciutats catalanes i de les illes més petites com és el cas d'Olot, Granollers i Ciutadella.
Les principals temàtiques tractades van ser: els models de dinamització comercial i de col·laboració publicoprivada, mesures d'enfortiment i de dinamització de grans ciutats espanyoles, eines sobre associacionisme comercial, digitalització i modernització del comerç, el paper dels mercats així com mesures sobre comunicació i dinamització del comerç.
Amb la realització d'aquest certamen, el nostre equip de treball segueix construint plataformes de debat i diàleg que ajudin a redefinir noves fórmules de dinamització i enfortiment del comerç a les Illes Balears a través de l'organització de jornades que incentivin el coneixement de bones pràctiques, el debat entre agents així com l'impuls de mecanismes de treball col·laboratiu entre els agents vinculats al sector comercial.
L'acte també va comptar amb la presència de la direcció general de comerç de les Illes Balears i del Govern Català, respectivament, que van debatre sobre la idoneïtat de cercar nous mecanismes col·laboratius pel que fa al desenvolupament del comerç de proximitat.