Skip to main content

Meses de treball per a la reactivació econòmica i comercial a Sant Josep de Sa Talaia

12 Febrer 2021
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa) ens ha encarregat un projecte de foment de la col·laboració publico privada dins l’àmbit de l’activitat comercial i econòmica del municipi i els seus diferents nuclis comercials.

Es tracta d’un projecte que sota el nom “Meses de treball per a la reactivació econòmica i comercial” vol actuar com a espai de debat per a impulsar noves mesures específiques pel que fa a la dinamització del teixit empresarial i comercial dels nuclis de Sant Josep.

Aquestes taules estaran formades per un Grup Tècnic de Treball en el que hi participarà l’equip tècnic de l’ajuntament així com representants dels sectors del comerç, els serveis i la restauració dels nuclis de Sant Josep, Sant Jordi i Cala de Bou.

Entre els àmbits de debat entre totes les parts, es debatran aspectes vinculats a la modernització del sector, mesures de reactivació de l’espai i el paisatge urbà, mesures per a la regulació i l’incentivació per a la creació de nova oferta comercial més innovadora, mesures d’impuls d’un treball més conjunt entre els sectors comercials i turístics...

Aquest projecte es complementarà amb un estudi de clima comercial del municipi.  A partir de la generació de dades relacionades amb l’activitat comercial dels diferents nuclis, el nostre equip de treball disposarà d’informació relativa a elements tan importants com la inversió feta pels negocis, el relleu generacional, l’evolució del dinamisme comercial....

La part final del projecte constarà d’un document final en forma de pla d’acció que inclourà els principals eixos i mesures específiques per a la dinamització econòmica i comercial urbana dels nuclis de Sant Josep de Sa Talaia.

Amb aquest nou projecte, Focalizza, segueix consolidant una línia de negoci tan important com és l’acompanyament a tots aquells municipis que volen treballar en la formulació de mecanismes de treball en els que la cooperació i el consens entre el sector públic i privat.