Skip to main content

La Direcció General de Comerç ens encarrega la realització del projecte "Establiments emblemàtics de Catalunya"

09 Mai 2023
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un projecte per a la definició d’un model propi de Catalunya pel que fa a la detecció, reconeixement i promoció dels establiments emblemàtics del territori català.

Des del govern s’aposta per la definició d’un model que estableixi uns criteris generals, comuns per tot el territori, a la vegada que uns criteris específics que tinguin en compte les característiques de les viles, pobles i ciutats on s’impulsin aquest tipus de projecte de reforçament de la singularitat comercial.

Des de la nostra consultora, i al llarg dels darrers cinc anys, hem vingut desenvolupant diferents projectes que aposten per la preservació i reconeixement dels establiments arrelats i emblemàtics, realitzant aquests a diversos municipis de Catalunya i de les Illes Balears. Municipis com L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Sant Joan de les Abadesses, Eivissa, entre d'altres, han apostat per Focalizza a l'hora de dissenyar projectes ajustat a la realitat del seu comerç.

Aquest bagatge ens permet proposar un projecte que estableixi mesures per detectar aquells establiments que, més enllà de la seva trajectòria comercial i antiguitat de l’activitat, formen part de l’imaginari social i col·lectiu i són mostra tangible de la identitat dels nostres carrers i places.

Amb aquest encàrrec la nostra consultora segueix treballant en l’impuls del comerç de proximitat posant en valor el fet local i els projectes fets a mida de les necessitats i la caracterització del comerç.