Skip to main content

Desenvolupament comercial i econòmic a Pollença

22 Març 2017
Ajuntament de Pollença

Vam portar a terme, un projecte que va permetre definir els eixos de treball futurs, pel que fa al desenvolupament comercial del municipi. Situat al nord de la serra de Tramuntana, Pollença disposa de diferents nuclis dels quals en destaquen el Port de Pollença i el mateix nucli de Pollença.

La seva bona ubicació, fa d’aquest municipi, un indret ideal pel seu desenvolupament comercial, econòmic, i turístic. Per això, des del seu municipi, es va voler impulsar una jornada de treball i debat amb els principals agents econòmics que permeti establir les directrius de futur pel que fa a la seva dinamització econòmica.

El treball, per tant, que vam desenvolupar, va constar de les següents fases:

  • Una primera fase de treball qualitatiu en el qual el nostre equip de consultors, liderats pel nostre director, el sr. Oriol Cesena va visualitzar els seus recursos. Recursos comercials, turístics, vinculats a l’entorn i l’espai natural, recursos històrics, recursos paisatgístics, d’activitats lúdiques,…
  • Aquesta primera fase també va incloure la realització de diferents trobades i entrevistes amb els responsables polítics del municipi.
  • La segona part va descansar en una jornada de treball amb els principals agents polítics i tècnics de Pollença.
  • Aquesta jornada va tenir per finalitat la sensibilització, formació i fixació de les línies de treball futures del municipi. Aquests permetran definir i plantejar tot un seguit d’àmbits d’actuació en relació al futur econòmic i comercial de Pollença.
  • Amb les dues terceres parts anteriorment descrites, el nostre equip de treball, va definir, amb consens, les futures línies de treball a desenvolupar en els propers 3 anys (dinamització comercial, promoció de la imatge del seu comerç, actuacions vinculades al desenvolupament econòmic,…).

Amb aquest treball, la nostra empresa, segueix aprofundint en nous mètodes de treball de consultoria innovadors i de formació. Aquests permetran millorar el dinamisme dels municipis i el seu comerç.