Skip to main content

Definició del model de dinamització dels eixos comercials de Barcelona

18 Octubre 2017
Fundació Barcelona Comerç

L’equip de Focalizza, vam portar a terme la definició del model de dinamització dels eixos comercials de Barcelona. Es va tractar d’un projecte que va pretendre definir el model comercial així com les polítiques de professionals més adequades per la dinamització del comerç de la ciutat.

Aquestes polítiques pretenen millorar el teixit comercial urbà i aquells àmbits directament relacionats amb el comerç de la ciutat.

El projecte encarregat per la Fundació Barcelona Comerç va constar de les següents fases:

  • Reconeixement de les bones pràctiques que es desenvolupen en el sector del comerç. Aquesta primera fase ens va permetre conèixer l’estat actual del comerç tant a nivell nacional com internacional.
  • Identificació estructural comercial de Barcelona i els seus eixos comercials. Aquesta segona fase es va basar en conèixer la visió actual dels comerciants, i la seva visió en relació a la dinamització del comerç de la ciutat.
  • Descriure un marc de treball que contribueixi en la competitivitat del sector del comerç. En aquesta tercera fase, Focalizza va proposar diverses actuacions per tal de generar l’impuls de la competitivitat comercial de la vil·la.
  • Definició d’un seguit de polítiques comercials que contribueixin a generar sinergies amb altres sectors. Aquesta última fase va constar en generar polítiques de regulació comercial, urbanisme, imatge dels comerços, dinamització dels diferents motors comercials i econòmics, foment de l’emprenedoria,...

La Fundació Barcelona Comerç (www.eixosbcn.org), entitat sense afany de lucre, treballa per crear projectes que afavoreixin el desenvolupament del comerç de proximitat de Barcelona, de la mà dels seus membres associats, els Eixos Comercials.

La codirecció del pla estratègic va anar a càrrec del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, qui ja ha treballat amb un ampli nombre de municipis de característiques similars.

Amb aquest nou treball, la nostra consultora segueix consolidant una àmplia presència a la ciutat de Barcelona en la definició de models de dinamització dels eixos comercials i l’activitat econòmica.