Skip to main content

Suport en la creació de l'APEU de Mataró

03 Juny 2021
Ajuntament de Mataró

El passat mes de gener de 2021, el Govern Català va impulsar la nova Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya, coneguda com a Llei APEU.

Aquesta llei pretén impulsar un marc legal a través del qual els municipis catalans puguin crear estitats de gestió publico privada que impulsin la reactivació comercial urbana dels seus espais comercials urbans.

Un dels municipis pioners que han decidit impulsar aquesta llei a la seva pròpia ciutat és Mataró. Una ciutat comercialment dinàmica que entenc que cal treballar en la possible viabilitat i creació d’una APEU al centre de la seva ciutat.

És en aquest context que la nostra empresa, contractada pel mateix consistori, està treballant en el suport i la definició de la viabilitat d’una APEU  al centre de Mataró.

Per tal de portar a bon port aquest projecte, la nostra tasca se centrarà en els següents elements:

  • Reunions de seguiment per a la delimitació de la zona comercial objecte de l’APEU.
  • Definició dels mecanismes d’anàlisi per a la implementació d’una APEU.
  • Suport en la definició dels elements que han de liderar la creació de l’APEU.
  • Suport en les diferents passes necessàries per promoure la votació de l’APEU i la seva posterior preparació.

Amb aquest projecte pioner, la nostra consultora aposta per a donar suport a aquells municipis que vulguin projectar noves línies de treball que incentivin la col·laboració publico privada, molt especialment, en el camp de la dinamització dels espais comercials urbans i l’impuls de l’economia urbana i la competitivitat del sector comercial.