Skip to main content

Comerç, cultura i arts a Mataró

27 Novembre 2023
Ajuntament de Mataró

L’Ajuntament de Mataró, per mitjà de la seva àrea de Direcció de promoció de la ciutat, ens ha encarregat la realització d’un projecte pioner pel que fa a la dinamització del comerç a través d’un element tan important com és la cultura i les arts.

Fent de servir com a referència als barris de la ciutat, el projecte descansarà en el disseny d’un pla d’acció que dinamitzi el comerç fent ús dels recursos culturals i de les arts escèniques i plàstiques.

Per tal de portar a terme aquest projecte el nostre equip utilitzarà una metodologia àmplia i diversa fonamentada en els següents tres grans pilars.

  • En primer lloc, s’ha creat un banc de pràctiques de projectes impulsats a diferents territoris que han dinamitzat el comerç i l’activitat econòmica per mitjà de la cultura i les arts. 
  • A continuació, s’ha creat un grup de treball on hi participen persones que formen part dels col·lectius comercials, socials i culturals dels barris mataronins.
  • Finalment, s’han dut a terme tot un seguit de reunions a partir de les quals es permetrà dibuixar el pla d’acció comercial de futur. Serà, per tant, un pla dissenyat de manera transversal, participativa i des del consens amb totes les parts implicades en el creixement i desenvolupament de cada barri de la ciutat.

Amb aquesta actuació, la nostra empresa segueix creixent tot realitzant projectes de caràcter transversal, holístic i cercant el treball publico privat.