Skip to main content

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL VISUAL MERCHANDISING?

Publicat el
19 Desembre 2018
Oriol Cesena
Sabem que una part molt important de les decisions de compra es prenen en mateix punt de venda de manera més o menys impulsiva. Els detalls de l'entorn on es realitza la compra afavoriran l'estímul de compra.
 
El visual merchandising és un aspecte molt important en un punt de venda ja que desperta els sentits del consumidor. També és responsable, en gran mesura, de generar una bona experiència de compra que afavorirà que la clientela torni al nostre comerç en un altre moment. 

Així doncs, la formació en visual merchandising és del tot imprescindible, ja que, entre d’altres aspectes, ens ajudarà a: 

  1. Ambientar el nostre comerç segons les diferents èpoques de l’any. No es tracta de limitar-nos a canviar l’ambientació quan passem d’una estació a una altra. Es fa evident que hem de ambientar enfocat a l’estiu quan és estiu, a l’hivern quan és hivern,… Però també podem fer-ho per Nadal, Castanyada, Sant Jordi, etc.
  2. Innovar cada any amb ambientacions diferents. Si repetim sempre la mateixa decoració, els clients se n’adonaran i aquest fet no ajudarà a crear una bona imatge. Cal intentar cada any innovar, cercant sorprendre la clientela. Encara que s’emprin els mateixos elements, hem de fer-ho de maneres diferents i originals.
  3. Impulsar un major moviment dins la botiga. Les pantalles publicitàries, a més de cridar més l’atenció sobre el producte, permet a la persona usuària accedir a un tipus d’informació més personalitzada i d’acord a les seves necessitats.
  4. Generar inspiració i creativitat. Investigar què fa la teva competència, altres dissenys de sectors afins al teu i fins i tot, si vols innovar de veritat, de sectors totalment diferents.
  5. Dedicar una atenció especial a l’aparador. Aplica-hi les normes del disseny, crea un punt focal i una disposició harmònica entre els diferents elements.
  6. Cuidar l’aspecte de la botiga. Deixa espais suficients perquè respirin els productes i vetlla per mantenir un aspecte general que ofereixi una imatge neta i ordenada.
  7. Millorar la il·luminació, la música i l’aroma. Intenta que la música adequada, la correcta il·luminació i una aroma agradable estimulin favorablement els sentits dels clients.

El visual merchandising, ens ha d’ajudar, en definitiva, a fer del nostre negoci, un espai molt més atractiu, dinàmic, creatiu i inspirador.

Darrers articles