Martí_Pol
A LES XARXES SOCIALS

Martí Pol

Graduat en Geografia (UB) i màster en innovació en la gestió del turisme especialitzat en destinacions urbanes (CETT), s’encarrega dels estudis de desenvolupament del territori en l’àmbit local, aportant una visió geogràfica transversal i proposant accions estratègiques per al seu desenvolupament turístic.

“La globalització de les ciutats i la seva consolidació com a nodes d’intercanvi d’interessos econòmics, polítics i culturals està posicionant els entorns urbans com a focus d’atracció turística. Aquesta superposició d’usos provoca la necessitat de pensar i dissenyar la ciutat de manera holística.”

  • Desenvolupa projectes de dinamització territorial, aportant una visió integrada del context local.
  • Realitza l’anàlisi de dades qualitatives i quantitatives, així com l’elaboració de diagnosis i plans d’acció.
  • Elabora propostes d’accions de desenvolupament adaptades a la realitat de cada territori.