Maria_Turell
A LES XARXES SOCIALS

Maria Turell

Llicenciada en Turisme a la Universitat de Girona i coneixent aquest món des de diversos àmbits laborals (hoteleria, restauració, atenció al públic en esdeveniments esportius i d’oci) coordina projectes, des dels pròpiament enfocats a la dinamització comercial, la promoció econòmica i turística, i fins als referents a les estratègies urbanes alimentàries.

 

“Penso que la cooperació i integració dels diversos agents i sectors és una de les bases per a l’òptim funcionament (i benestar) d’un propi territori. El turisme, que sovint actua com a potent motor econòmic, ha d’anar de la mà de l’economia, el medi ambient i la població local, doncs, es tracta que enriqueixi a tots els nivells.”

 

 

  • Coordina els projectes de FOCALIZZA, empresa consultora en assessorament i orientació en desenvolupament del món local en els camps del comerç, el turisme i la promoció econòmica.
  • Realitza tasques de treball de camp qualitatiu, fent ús de diversos mètodes d’investigació (participatius), a la vegada que quantitatiu.
  • Desenvolupa bona part de la redacció i disseny dels projectes i estudis, en les seves diverses fases.