PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

Focalizza executa projectes personalitzats per a cada client i dirigits a maximitzar les potencialitats econòmiques i turístiques de cada territori

Detectar les potencialitats, analitzar el context, planificar les estratègies i impulsar accions són els quatre eixos bàsics per als qual es desenvolupa tot projecte de promoció econòmica i turística.

Les principals àrees de treball en les quals Focalizza desenvolupa els projectes de promoció econòmica i turística són:

 

La importància de tenir un pla de dinamització turística

En un escenari en el qual el sector del turisme representa fins al 12% del producte interior brut de l’economia, i un volum de turistes remarcable (Catalunya està a prop de superar els 15 milions de turistes per any), la fortalesa i posicionament dels destins turístics és un element clau.

Per això, les mesures que es poden dur a terme tant a nivell local, com regional han de passar necessàriament per:

L’anàlisi de les realitats contextuals des d’una perspectiva àmplia: geogràfica, social, econòmica, comunicacional, etc.

La detecció i consolidació dels actors sectorials.

L’acord amb els agents implicats i que seran, al final, qui s’ha de comprometre en l’execució de les polítiques en aquest àmbit.

La construcció d’identitats turístiques reals, i que integrin els valors subjacents als productes.

Institucions i municipis amb els quals ha col·laborat Focalizza