DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ

Focalizza s’implica en l’impuls de propostes de dinamització de mercats, fires i elements comercials singulars, amb un enfocament adaptat a les particularitats diferencials de cada entorn

El comerç urbà i els mercats són un dels principals factors de cohesió social i econòmica per als municipis. Entesos com a elements amb un fort arrelament i una gran tradició en els municipis, avui en dia, i sembla que cada vegada més, han d’afrontar noves formes comercials més massificades i també reptes comercials, de gestió i tecnològics que fan el dia a dia de la gerència dels negocis més complex.

Les principals àrees de treball en les quals Focalizza desenvolupa projectes de dinamització comercial, de comerç urbà i de mercats municipals:

Objectius a assolir en els projectes de dinamització comercial de Focalizza

Les iniciatives de desenvolupament, dinamització i impuls que proposa Focalizza en els seus projectes de dinamització comercial persegueixen objectius com ara:

La incentivació del desenvolupament comercial, amb recursos nous per als negocis existents i l’ampliació d’executives vers nous models de negoci.

La sensibilització i l’atracció de persones i empreses cap al comerç urbà, de barri o vers els mercats.

L’amplificació de les activitats de comunicació de l’oferta comercial que posin en valor la qualitat, la varietat i la proximitat del comerç del barri i dels mercats.

La promoció de la participació del comerç urbà, especialment de les persones associades a les entitats de comerciants del barri o poble.

El coneixement de les necessitats de consum de les persones i empreses per tal de crear una proposta d’accions adequada a les seves necessitats.

Objectius orientats a la ciutadania

Conèixer el consumidor i la seva conducta no és una tasca senzilla, però és el nucli de qualsevol decisió en termes de desenvolupament d’accions i estratègies de màrqueting.

Per això, des de Focalizza analitzem transversalment les conductes dels consumidor: com són, com és el seu procés de compra, quines fases es generen durant l’acte de compra, etc.

Avui en dia les dinàmiques comercials ja no s’orienten vers a la venda de productes estrictament; cal fer un pas endavant i assumir que la venda de productes es dirigeix a cobrir les necessitats personals que té cada persona, de cada barri, ciutat o poble.

Institucions i municipis amb els quals ha col·laborat Focalizza