ESTRATÈGIES URBANES ALIMENTÀRIES

Focalizza és una consultoria pionera en el desenvolupament de plans per a l’impuls de les estratègies urbanes alimentàries i les accions en pro de la sobirania alimentària

Focalizza entén les estratègies urbanes alimentàries com el conjunt d’activitats que un ens públic pot portar a terme per assolir una millora en el servei alimentari a la ciutadania, així com als diferents agents que formen part del canal de comercialització agroalimentari.

En un sentit ampli, aquestes polítiques poden fer referència a tot un seguit d’actuacions constituïdes per programes integrals que incloguin diferents aspectes de solidaritat alimentària, redistribució dels productes alimentaris..., o bé actuacions adreçades a donar suport i millorar les condicions de comercialització dels productes alimentaris, i que en el cas objecte d’aquest treball se centren en productes de proximitat i ecològics.

Alguns projectes desenvolupats per Focalizza en l’àmbit de les polítiques públiques alimentaries:

Focaliza fa una proposta pionera per a la categorització de les estratègies urbanes alimentaries

A partir de l’experiència pionera de l’equip de la consultoria i per tal de definir les diferents polítiques públiques, Focalizza ha desenvolupat la següent categorització, pròpia i específica per al desenvolupament del seus projectes:

Comercialització i suport al teixit productiu local

Compra pública alimentària

Protecció del territori

Alternatives de distribució i comercialització digital

Promoció del territori i sensibilització de la ciutadania

Altres projectes de Focalizza vinculats a estratègies urbanes alimentàries

Entre els projectes que desenvolupa Focalizza en l’àmbit de les estratègies urbanes alimentàries hi ha la tasca identificar les possibles categories que defineixen les polítiques públiques alimentàries, posant especial èmfasi en els productes de proximitat i ecològics.

  • Disposar d’un document que inclogui les principals iniciatives públiques o el suport públic en l’àmbit alimentari, que serveixin de marc de referència i de treball al consistori per a una futura implementació de noves polítiques públiques alimentàries a la ciutat de Barcelona.
  • Elaborar les principals conclusions pel que fa a la implementació de polítiques públiques alimentàries en el territori espanyol, així com la incidència que poden generar en el comerç urbà alimentari.
  • Fruit de l’anàlisi realitzada, el treball ha permès obtenir una sèrie d’estudis i projectes vinculats al món de les polítiques públiques alimentàries en l’àmbit de la sobirania alimentària. La major part d’aquestes fonts trobades s’indiquen en l’annex del treball, a l’efecte que l’Ajuntament també pugui disposar de tot un seguit d’estudis i treballs que el nostre equip ha considerat oportú exposar.

Quant a actuacions concretes, Focaliza entén que les polítiques públiques alimentaries han de contribuir a posar en valor el territori, els diferents sectors productius (comerç, mercats i fires, restauració,...) i millorar la competitivitat del sector així com dels agents que el componen.