Diploma de Postgrau en Dinamització d’Espais Comercials Urbans

Postgrau dinamització espais comercials urbans

Es tracta d’un programa universitari pensat per a la professionalització de totes aquelles persones que volen adquirir nous coneixements en l’àmbit de la dinamització comercial urbana.

El postgrau està impulsat per la Fundació UdG, la Diputació de Girona i Focalizza.


A qui s’adreça

 • A equips tècnics de promoció econòmica, comerç i turisme de qualsevol municipi o territori.
 • A càrrecs electes en promoció econòmica, comerç, mercats i/o turisme.
 • A agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
 • A persones, en general, que vulguin aprofundir en la dinamització del comerç local.

Requisits d’admissió

Cal tenir titulació universitària. La Direcció del curs, però, també admetrà persones interessades que no tinguin titulació; en aquest cas, obtindran un certificat d’assistència al curs.

Presentació

En el context actual, el comerç és un dels principals motors del desenvolupament econòmic local. En general, el sector dona feina a un gran nombre de persones i té un gran pes en el PIB català.

Així mateix, la forta competitivitat, el món digital i el canvi en els hàbits de compra fan necessària la realització de programes de formació altament qualificats que contribueixin a la dinamització del teixit comercial urbà i l’economia urbana.

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per tal de comprendre les estructures comercials actual.
 • Conèixer els principals models de gestió del comerç urbà a Catalunya així com d’altres expriències internacionals.
 • Conèixer eines de foment associatiu així com d’impuls de la col·laboració publico privada.
 • Conèixer les principals magnituds de l’espai urbà i la seva incidència en el desenvolupament dels espais comercials urbans.

Sortides professionals

 • Tècnic/a de desenvolupament econòmic i local d’un municipi.
 • Direcció de càrrecs de promoció econòmica d’un municipi o territori.
 • Dinamització comercial urbana en entitats i organismes associatius.