ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

Consulta el programa formatiu de 2019:

Focalizza està especialitzada en la creació i execució de plans de formació i assessorament a mida, tant en l'àmbit universitari i post universitari, com integrats dins de plans formatius impulsats per organismes públics. De la mateixa manera, també impulsa programes de capacitació professional per a empreses privades.

L’impuls de la competitivitat d’empreses i professionals passa per la formació i la millora en la capacitació enfocada al mercat.

Dur a termes accions formatives i plans d’assessorament s’ha convertit en una de les vies més importants de què disposen institucions públiques i privades, consorcis, ajuntaments o empreses per estimular la capacitació, individualment, de les persones que formen part d’una empresa o una institució; però també col·lectivament, per convertir les petites i mitjanes empreses, i les grans companyies en actors més adaptables a la realitat global i canviant en la qual vivim.

Les principals àrees de treball en les quals Focalizza desenvolupa projectes d’assessorament i formació:

Focalizza desenvolupa programes de formació específics

Focalizza aposta per la formació continuada i específica com una de les principals àrees d’activitat. En aquest àmbit s’aposta per diversos tipus de sessions i models formatius:

Cursos de postgrau universitaris especialitzats en màrqueting i amb una forta vessant pràctica i orientació al negoci.

Ponències preparatòries sobre tendències en màrqueting i gestió comercial, enfocada al mercat i al client.

Cicles de seminaris d’aprofundiment en les diverses eines que el màrqueting aporta a la gestió de l’empresa actual.

Programes d’assistència tècnica en màrqueting i dinamització comercial.

Focalizza desenvolupa programes d’assessorament grupal o individualitzat

La posada en marxa d'un programa d’assessorament grupal o individualitzat és una dels mecanismes més convenients i útils en escenaris diversos:

 • Quan es produeix un moment de canvi de context important com, per exemple, quan una empresa inicia un procés d’internacionalització o de transformació, o
 • Quan apareixen novetats legislatives, tecnològiques o estructurals en el mercat.
 • Quan es posa en marxa un pla de dinamització sectorial o d’impuls comercial en un municipi, barri o eix comercial.

Creació i execució de programes formatius de Focalizza

Sigui en l’àmbit universitari o per a programes específics d’institucions o empreses, Focalizza s’ocupa de la concepció, creació, desenvolupament i execució de programes formatius diversos en àmbits com, per exemple:

 • La gestió comercial de les empreses i comerços.
 • La introducció i l’aprofundiment en les eines que el màrqueting ofereix per a pime i grans empreses.
 • Les estratègies de fidelització de clients
 • Les eines de comunicació i promoció convencionals i les digitals, vinculades a les noves tecnologies.
 • Internet i noves tecnologies per a l’empresa i el comerç: eines de màrqueting digital, xarxes socials, monitorització, comunicació 2.0 o posicionament web, entre d’altres.

En aquest àmbit, Focalizza és una de les referències estatals en termes de formació pública dirigida a comerços i empreses.

Participació en plans formatius a universitats

Així mateix, els professionals de Focalizza també participen en nombrosos programes formatius a universitats com, per exemple:

 • La Universitat de Girona (UdG)
 • L’Escola Universitària mediterrània
 • La Universitat d’Andorra
 • La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Institucions i municipis amb els quals ha col·laborat Focalizza