Experiències en la gestió de parades de mercats municipals

Llibre Experiències en la gestió de parades de mercats municipals publicat per la Diputació de Barcelona i que tracta fins a 10 experiències de bona gestió comercial i de màrqueting de diferents operadors dels mercats municipals catalans. El llibre també proposa tot un seguit de mesures correctores.

Experiències en la gestió de parades de mercats municipals selecciona diferents experiències que analitza i detalla a partir d’un seguit de condicions com ara que, siguin experiències reals dutes a terme a mercats municipals; que incloguin situacions quotidianes; que es basin en pràctiques sobre casos reals; que incloguin elements d’innovació en matèria de gestió comercial, i que generin un retorn en forma de dinamisme econòmic i comercial de la parada.

El llibre consta de cinc apartats que fan referència als conceptes i experiències lligats a la gestió comercial dels establiments i que posa un èmfasi especial en els principals instruments que tenen les parades dels mercats municipals per millorar el seu funcionament comercial i cercar-ne l’excel·lència.

En aquest sentit, els cinc apartats tractats en aquest primer bloc són:

  • Àmbit 1. Un nou context amb nous conceptes de negoci: una proposta de valor per a la clientela
  • Àmbit 2. Nous dimensionaments del producte: fórmules per generar valor en la clientela
  • Àmbit 3. El disseny de la parada: propostes per optimitzar la parada
  • Àmbit 4. Eines de comunicació de la parada: coherència per orientar el negoci al client
  • Àmbit 5. L’experiència de compra: noves formes de fidelització de la clientela

El manual es complementa amb un darrer apartat de conclusions que mostren el valor dels principals aspectes de comercialització i màrqueting que cal tenir en compte.

El manual Experiències en la gestió de parades de mercats municipals és una obra dirigida per  Oriol Cesena Mèlich.

Oriol Cesena, director de Focalizza ésllicenciat en administració i direcció d’empreses (ADE) i expert en màrqueting.Compagina la tasca de director de la consultora amb la docència a diferents universitats nacionals i internacionals. És autor de diferents llibres en l’àmbit del màrqueting i la promoció del comerç urbà.