L’aparcament en els espais comercials urbans

Llibre publicat per la Diputació de Barcelona i que tracta fins a 10 experiències de bona gestió d’aparcaments a les ciutats i el seu impacte en el comerç urbà. el llibre també proposa tot un seguit de mesures correctores.

La Diputació de Barcelona va plantejar aquest manual com un recull d’eines i bones pràctiques que contribueixin a solucionar problemàtiques –sempre diferents en municipis diferents– en matèria d’estratègies d’aparcament i la seva relació amb el comerç.

El llibre parteix de la reflexió de que:

 L’activitat comercial en els centres urbans va associada de manera clara a la seva accessibilitat, és a dir, a la facilitat del viatge i de l’aparcament. Les necessitats derivades de l’activitat comercial, però, han de conviure amb les d’altres usuaris, com ara residents o treballadors, i això fa que calguin mesures d’ordenació i de gestió de l’espai.

A partir d’aquest supòsit s’analitzen els casos de deu municipis prou diferents i representatius:  Castellar del Vallès, Centelles, Cardona, Granollers, Mataró, Navarcles, Tiana, Vic i Vilafranca del Penedès. A partir d’aquestes experiències s’articulen una sèrie de propostes de millora.

El llibre L’aparcament en els espais comercials urbans. Experiències i propostes de millora es divideix en els següents apartats:

 • Presentació
 • Introducció
 • Criteris del projecte
 • Anàlisi dels municipis (reviseu el llistat en el paràgraf anterior)
 • Propostes de millora
 • Reconeixement d’una situació no desitjada en l’àmbit de l’aparcament i el comerç
 • Anàlisi tècnica i participativa amb el teixit de comerciants i agents cívics
 • Línies d’actuació
 • Eines de sensibilització: comunicació i enllaç amb la dinamització comercial
 • Síntesi i conclusions
 • Bibliografia

El llibre  L’aparcament en els espais comercials urbans Experiències i propostes de millora és una obra dirigida per  Oriol Cesena Mèlich.

Oriol Cesena, director de Focalizza és llicenciat en administració i direcció d’empreses (ADE) i expert en màrqueting. Compagina la tasca de director de la consultora amb la docència a diferents universitats nacionals i internacionals. És autor de diferents llibres en l’àmbit del màrqueting i la promoció del comerç urbà.