PUBLICACIONS

Focalizza, des dels seus inicis, ha tingut vocació d’investigació en els camps de treball en els quals desenvolupa la seva activitat. Fruit d’això, i de forma complementària han sorgit significatius llibres i ressenyats informes que formulen i descriuen tota aquella informació i coneixements que s'ha anat obtenint.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Criteris per a l’avaluació de bones pràctiques en comerç

Autors: Cesena Mèlich, Oriol, i Saavedra Franch, Carles

Edita: Diputació de Barcelona i Fundació Pi i Sunyer

Any: 2009

El manual “Criteris per a l’avaluació de bones pràctiques en comerç” és un llibre publicat per la Diputació de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer, que tracta les eines per l’avaluació de bones pràctiques en comerç, fires i mercats. El llibre s’ha editat dins de la col·lecció “Banc de Bones pràctiques” i està dirigit a professionals i gestors que treballen en l’impuls, la dinamització i la gestió del mercats, fires i eixos comercials.

IMPULS DELS MERCATS

Experiències en la gestió de parades de mercats municipals

Autors: Cesena Mèlich, Oriol (director)

Edita: Diputació de Barcelona

Any: 2011

El llibre selecciona diferents experiències que analitza i detalla a partir d’un seguit de condicions com ara que, siguin experiències reals dutes a terme a mercats municipals; que incloguin situacions quotidianes; que es basin en pràctiques sobre casos reals; que incloguin elements d’innovació en matèria de gestió comercial, i que generin un retorn en forma de dinamisme econòmic i comercial de la parada. Experiències en la gestió de parades de mercats municipals també proposa tot un seguit de conclusions i mesures correctores.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Manual de comerç urbà. Un enfocament des de l’òptica del màrqueting

Autors: Cesena Mèlich, Oriol

Edita: Associació Catalana de Municipis

Any: 2016

El llibre “Manual de comerç urbà. Un enfocament des de l'òptica del màrqueting” és un llibre publicat per l'Associació Catalana de Municipis, ofereix una combinació de conceptes i exemples pràctics que, sense obviar les percepcions del territori, vol donar resposta a aquelles qüestions que els ens locals es poden plantejar en relació al comerç urbà i les seves diferents dinàmiques competitives.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

L’aparcament en els espais comercials urbans. Experiències i propostes de millora

Coordinació: Cesena Mèlich, Oriol

Edita: Diputació de Barcelona

Any: 2012

El llibre “L'aparcaments en els espais comercials urbans” és un manual publicat per la Diputació de Barcelona Llibre publicat per la Diputació de Barcelona i que tracta fins a 10 experiències de bona gestió d’aparcaments a les ciutats i el seu impacte en el comerç urbà. El llibre també proposa tot un seguit de mesures correctores en matèria d’estratègies d’aparcament i la seva relació amb el comerç.