Identificació de bones pràctiques nacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària

Treball Focalizza d'Identificació de potencials bones pràctiques nacionals i internacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària

Més fotos:

Treball Focalizza d'Identificació de potencials bones pràctiques nacionals i internacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària
Treball Focalizza d'Identificació de potencials bones pràctiques nacionals i internacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària

Focalizza va realitzar un projecte de cerca i identificació d’estratègies urbanes alimentàries realitzades en el conjunt de tota Espanya per al foment del desenvolupament sostenible del propi territori.

Les estratègies urbanes alimentàries posen en valor els productes de proximitat i ecològics, promouen la millora de la qualitat de vida de la població i afavoreixen el respecte i la conciliació amb el medi ambient. A més, fomenten els diversos agents del circuit curt de la cadena alimentària impulsant-ne, doncs, els mercats i l’economia local.

Focalizza va realitzar el projecte d’Identificació de potencials bones pràctiques nacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària que inclou:

 • El treball de cerca, anàlisi i identificació de potencials bones pràctiques d’estratègies urbanes alimentàries que s’estan portant a terme en el territori espanyol.
 • La investigació de les actuacions que es porten a terme en aquest àmbit deriva en la detecció d’una sèrie de categories d’estratègies urbanes alimentàries:
   • Estratègies de comercialització i suport al teixit productiu local (tot tipus de formats comercials i pràctiques de foment dels productes locals, de proximitat i ecològics).
   • Estratègies de compra pública alimentària (actuacions pel desenvolupament de polítiques públiques vinculades a la restauració col•lectiva).
   • Estratègies de protecció del territori (figures d’ordenació territorial, cessió i custòdia de terrenys).
   • Estratègies de alternatives de distribució i comercialització digital (sistemes de comercialització complementaris a la venda directa).
   • Estratègies de promoció del territori i sensibilització de la ciutadania (campanyes promocionals i de sensibilització).
   • D’altres estratègies vinculades a polítiques públiques alimentàries (gestió integral del territori).
 • La creació d’un document amb la redacció i explicació de totes aquelles actuacions que es fan, en que prenen una major importància aquelles de l’àmbit públic, des de nivell de les administracions locals, autonòmiques i estatals.

En aquest sentit, els municipis i regions que estan portant a terme actuacions per al foment de la sobirania alimentària aposten clarament pel desenvolupament sostenible del seu territori i, a l’entendre de l’equip de Focalizza, consultora dirigida per Oriol Cesena, una molt interessant línia de futur a seguir.

TÍTOL:
Identificació de bones pràctiques nacionals en l’àmbit de la sobirania alimentària

COBERTURA GEOGRÀFICA:
Espanya

DATA:
Desembre 2015

CLIENT:
Ajuntament de Barcelona

Vull rebre més informació