Per què necessitem un cens comercial?

L’activitat comercial es desenvolupa en un entorn cada cop més competitiu i amb múltiples factors que la condicionen. Aquest fet planteja la necessitat de dotar al sector i l’administració de diversos instruments de gestió que permetin contribuir a una millora de la competitivitat comercial d’un espai determinat. Per tant, resulta necessari disposar de dades objectives i actualitzades sobre l’activitat econòmica a l’hora de definir les properes accions i polítiques a impulsar.

Explorant el model BID anglès a Liverpool i Manchester

Un dels elements que generarà un debat més ampli dins el sector del comerç català és la futura Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana. Aquesta llei que, molt probablement, prendrà forma al llarg del proper any, pren com a referència el model anglès, altrament conegut com a Business Improvement Districts (BID’s). Aquests instruments de millora comercial urbana es basen en el pagament d’una quota per a tots els comerços i serveis d’una determinada zona.