FOCALIZZA. MÀRQUETING, ACCCIÓ I DESENVOLUPAMENT

Focalizza és una empresa consultora especialitzada en el desenvolupament de projectes de proximitat, adaptats a les necessitats de cada client i orientats al mercat actual

En un context en el qual la competència es multiplica, canvia el rol del consumidor i el progrés tecnifica els mercats, cal que les institucions, les empreses i els professionals s’adaptin a les noves realitats emergents. Focalizza impulsa aquest procés de millora.

Focalizza desenvolupa el seu ventall de serveis en tres àmbits principals:

  • Els projectes de dinamització comercial
  • L’assessorament i la formació
  • La promoció econòmica

Amb aquesta orientació, Focalizza treballa per a la detecció i l’impuls dels motors econòmics, comercials i turístics dels municipis; en la dinamització del comerç urbà; en l’optimització i modernització dels mercats setmanals i fires; o en la creació i execució de programes formatius per organitzacions empresarials i administracions públiques.

Projectes implicats en la millora de la competitivitat

L’orientació estratègica dels plans de desenvolupament és una clau indispensable per l’assoliment realista dels objectius marcats. Focalizza assumeix que, per a en molts casos millorar la competitivitat de sectors com el turisme o el comerç, no existeixen estratègies vàlides sense que aquestes es plantegin d’acord amb la realitat pròpia i enfocades al mercat i al consumidor.

Amb aquests filosofia Focalizza duu a terme projectes de dinamització comercial (http://www.focalizza.com/project-view/pla-foment-comerc-vila-gracia-construccio-lestructura-associativa-comercial-gracia/), plans de promoció econòmica (http://www.focalizza.com/project-view/comerc-urba-poligons-pla-pilot-creacio-riquesa-dels-municipis/), propostes d’impuls per a mercats i fires (http://www.focalizza.com/project-view/estudi-dimpacte-economic-castello-empuries-festival-terra-trobadors/) o projectes de promoció turística(URL).

Consultoria orientada a una realitat canviant

En mercats els globals coexisteixen dinàmiques pròpies de proximitat que, avui en dia, els consumidor estan revalorant. Fruit d’aquest empoderament de les dinàmiques de kilòmetre zero, de consum de proximitat o de coneixement de la realitat immediata, per exemple, les empreses, organitzacions i administracions estan adquirint la necessitat de fer el salt, de nou, de la visió global cap a la local.

Focalizza es una empresa pionera en l’anàlisi i impuls de polítiques de consum de proximitat (http://www.focalizza.com/project-view/pla-dinamitzacio-comerc-urba-palafrugell/) o sobirania alimentaria (http://www.focalizza.com/project-view/treball-didentificacio-potencials-bones-practiques-internacionals-lambit-sobirania-alimentaria/).

Plans formatius didàctics i de proximitat

La Formació i l’assessorament és una de les principals àrees de treball de Focalizza. Entre els clients de Focalizza en l’àmbit de la formació hi ha universitats, institucions i organismes, Administracions o empreses privades que desitgen impulsar accions de formació especialitzada o desenvolupar dinàmiques d’assessorament estructurades.

Focalizza crea i executa plans de formació i assessorament a mida, en les quals s’empren sistemes de comunicació empàtics i de proximitat.

Adaptats a les necessitats particulars de cada projecte i de cada client

Focalitza s’adapta a les necessitats de cada projecte i, a partir d’una estructura bàsica adapta l’equip de treball a les necessitats del client a través d’un equip de col·laboradors especialitzats. Descobreix les persones que formen part de Focalizza (http://www.focalizza.com/equip-focalizza/).

 

Institucions i municipis amb els quals ha col·laborat Focalizza