TALLER 2: Visita grupal: Formació dinàmica a botigues

OBJECTIUS DEL TALLER:

  • Visitar l’interior de diverses botigues, per grups de comerciants, i aprendre com crear espais més eficaços a l’hora de vendre.
  • Fer una exposició de producte molt més dinàmica, amb una demostració pràctica.
  • Conèixer els punts forts del meu aparador per crear un gran impacte visual.
  • Aprendre a crear recorreguts visuals perquè la clientela estigui el màxim de temps a la meva botiga.

CONTINGUTS:

  • Està ben col·locat el meu producte?
  • El meu aparador crida suficientment l’atenció?
  • Quin tipus de composicions puc fer perquè la clientela no s’avorreixi?
  • He triat correctament el packaging?
  • On poso un cartell?

 

Vull més informació

* camps requerits